METSÄNHOITO

Hoidamme kaikki metsänhoitotyöt metsän uudistamisesta päätehakkuuseen asti ammattitaidolla, luontoa ja asiakkaan toiveita kunnioittaen.

PALVELUITAMME:

 • Metsän istutus- ja kylvö
 • Taimikonhoitotyöt
  • Heinäys
  • Varhaisperkaus ja perkaus
  • Taimikon harvennus
  • Nuoren metsän kunnostus ja hoito
 • Hakkuun ennakkoraivuu
 • Hakkuutyöt
  • Myrskytuhojen ja tuulenkaatojen korjuu
  • Kasvatus- ja päätehakkuut
  • Ylis- ja siemenpuiden poisto
  • Energiapuun korjuu
  • Puisto- ja maisemametsien hoito
 • http://www.puupaallikko.fi